Zajęcia o bezpieczeństwie w „dziesiątce”

W ramach akcji „Bądź bezpieczny”, Nasza szkoła, wspólnie z Mirosławem Augustyniakiem, kontynuowali działania na rzecz ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych i otrzymali zestawy odblasków.

Ostrołęcka „dziesiątka” cyklicznie dba o bezpieczeństwo swoich uczniów. Organizuje zajęcia profilaktyczne, współpracuje z Miejską Komendą Policji w Ostrołęce, prowadzimy szereg działań ma rzecz bezpieczeństwa, organizuje pogadanki i konkursy dla uczniów.

Tym razem dzieci spotkały się z Mirosławem Augustyniakiem, kierownikiem Wydziału Egzaminowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce (WORD). Dzięki temu spotkaniu dzieci zapoznały się z zasadami ruchu, poznały znaki drogowe i dowiedziały się wielu ważnych informacji, jak być bezpiecznych na drodze.

https://www.moja-ostroleka.pl/art/1699602704/zajecia-o-bezpieczenstwie-w-dziesiatce-zdjecia