Stop przemocy wobec dzieci!
19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Zjawisko przemocy wobec dzieci nadal jest ogromnym problemem. Codziennie dzieci stają się ofiarami przemocy: fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Dzieci wykorzystywane są także do żebractwa, przymusowej pracy czy prostytucji. Jak donoszą źródła naukowe, skala tych zjawisk w całej Polsce jest niepokojąco ...

... czytaj więcej

Zwrot pieniędzy za obiady w listopadzie 2020
Szanowni Państwo! W związku z zawieszeniem zajęć w klasach I-III i przejściem na naukę zdalną, zwracam się z prośbą do Państwa, o podanie danych w celu zwrotu pieniędzy za obiady w listopadzie za okres 09-30.11.2020 r. uczniom klas I-III. Dane prosimy przesyłać na ...

... czytaj więcej

Grafik specjalistów szkolnych
Specjaliści szkolni pełnią dyżur stacjonarny według załączonego grafiku. Można również kontaktować się pod nr tel. 029 760 36 90 oraz w formie on-line przez dziennik elektroniczny Vulcan i Teams ...

... czytaj więcej

Nauczyciel z pozytywnym wynikiem na COVID–19
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1O w Ostrołęce informuje, iż w dniu 29 października 2020 r. (czwartek) otrzymała informację o stwierdzonym u nauczyciela pozytywnym wyniku na COVID – 19.
Uczniowie klas, w których prowadził zajęcia nauczyciel z pozytywnym wynikiem, zostali objęci ...

... czytaj więcej

Ogłoszenie o obiadach na listopad 2020
W związku z zawieszeniem zajęć w klasach IV-VIII i przejściem na naukę zdalną, obiady na listopad 2020 r. mogą wykupić tylko uczniowie klas I-III wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego schodami do góry, w dniach:
* poniedziałek (02.11.2020 r.) od 7:30 do 14:00
* wtorek (03.11.2020 r.) od 7:30 do 12:00
Koszt obiadu na listopad 2020 r. wynosi ...

... czytaj więcej

Zwroty pieniędzy za obiady
Szanowni Państwo!
W związku z zawieszeniem zajęć w klasach IV-VIII i przejściem na naukę zdalną, zwracam się z prośbą do Państwa, o podanie danych w celu zwrotu pieniędzy za obiady w październiku za okres 26-30.10.2020 r. uczniom klas IV-VIII.
Dane prosimy przesyłać na szkolnego maila: sp.10@wp.pl z dopiskiem „zwrot za obiady w październiku 2020r.”
Dane do zwrotu:
Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego
Nr konta Rodzica / Opiekuna prawnego
Imię i nazwisko, klasa ucznia ...

... czytaj więcej