Nabór do programu stypendialnego
Szanowni Państwo,
Informuję, że od 2 września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie planuje nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.
W załączeniu przekazuję „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021w ramach projektu- Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”, list oraz plakat.
Z poważaniem
Mirosław Krusiewicz
Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

... czytaj więcej

Inauguracja roku szkolnego
... Stoimy u progu nowego roku szkolnego 2020/2021. Będzie on z pewnością inny niż dotychczasowe. Proces nauczania- uczenia odbywać się będzie w rzeczywistości, którą charakteryzuje wiele ograniczeń i nowych form dostosowań. Wszystkim nam towarzyszą różne emocje, obawy i odczucia. Jedni z nas cieszą się z możliwości powrotu do murów szkolnych, w których spotykaliśmy się, współpracowaliśmy, uczyliśmy się. Inni czują niepewność przed nieznanym, obawę nie tylko przed nowymi wyzwaniami ...

... czytaj więcej

10 zasad dla rodziców i 10 zasad dla uczniów
Plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców ...

... czytaj więcej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
Szanowni Państwo ...,
w załączeniu przesyłam list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego...
W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego życzę udanego roku szkolnego 2020/2021, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze.
Z wyrazami szacunku
Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN ...

... czytaj więcej

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN
Szanowni Państwo ...,zachęcam do zapoznania się z poradnikiem MEN „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół ...

... czytaj więcej

Dokumenty do zgłoszenia dziecka do świetlicy
Uprzejmie informujemy, że dokumenty do zgłoszenia dziecka do świetlicy znajdują się w zakładce Szkoła, w sekcji "Świetlica".
Wypełnione wnioski należy wrzucać do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły.

Regulamin funkcjonowania Szkoły w okresie epidemii COVID-19 oraz Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
- Regulamin funkcjonowania Szkoły w okresie epidemii COVID-19 (plik .pdf)
- Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa (zapobieganie i przeciwdziałania COVID-19 ) (plik .pdf)

... czytaj więcej dokumentów