Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

* Podręczniki i zeszyty ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów zakupuje szkoła w ramach dotacji celowej.
Zestaw do religii do danej klasy zakupuje Rodzic.

Edukacja wczesnoszkolna – Klasa I

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Lokomotywa 1. Elementarz.
Podręcznik dla klasy pierwszej do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej z elementami innych edukacji.
Część 1. Część 2.
Małgorzata Dobrowolska (red.)
Iwona Kulis
Katarzyna Królikowska-Czarnota Marzena Pasternak
Katarzyna Rymar
Barbara Szczawińska
GWO
Lokomotywa 1. Matematyka. Podręcznik dla klasy pierwszej do edukacji matematycznej z elementami innych edukacjiMałgorzata Dobrowolska
Agnieszka Szulc
GWO
Zestaw ćwiczeń.
Czytam i piszę - część 1-4.
Matematyka - część 1-2.
2Język angielski. Tiger & friends 1.
Podręcznik klasy I
Carol Read
Mark Ormerod
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń. Tiger & friends 1.Carol Read
Mark Ormerod
Magdalena Kondro
Macmillan
3Religia. Klasa 1.
Poznaję Boży świat. Podręcznik
ks. Krzysztof Mielnicki
Elżbieta Kondrak
Jedność

 

Edukacja wczesnoszkolna – Klasa II

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Lokomotywa 2. Czytam i poznaję świat. Podręcznik dla klasy drugiej do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej z elementami innych edukacji. Część 1. Część 2. Małgorzata Dobrowolska (red.)
Katarzyna Królikowska-Czarnota
Iwona Kulis
Marzena Pasternak
Katarzyna Rymar
Barbara Szczawińska
GWO
Lokomotywa 2. Matematyka. Podręcznik dla klasy drugiej do edukacji matematycznej z elementami innych edukacji. Małgorzata Dobrowolska
Marta Jucewicz
Agnieszka Szulc
GWO
Zestaw ćwiczeń.
Czytam i piszę - część 1-4.
Matematyka - część 1-2
2Język angielski Tiger & Friends 2.
Podręcznik klasa II
Carol Read
Mark Ormerod
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń.
Tiger & Friends 2.
Carol Read
Mark Ormerod
Magdalena Kondro
Macmillan
3Religia. Klasa 2.
"Odkrywam królestwo Boże" Podręcznik
ks. dr K. Mielnicki
E. Kondrak
Jedność

 

Edukacja wczesnoszkolna – Klasa III

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Lokomotywa 3. Czytam i poznaję świat. Podręcznik dla klasy trzeciej do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej z elementami innych edukacji. Część 1. Część 2. Małgorzata Dobrowolska (red.)
Iwona Kulis
Katarzyna Królikowska-Czarnota
Marzena Pasternak
Katarzyna Rymar
Barbara Szczawińska
GWO
Lokomotywa 3. Matematyka. Podręcznik dla klasy trzeciej do edukacji matematycznej z elementami innych edukacji. Małgorzata Dobrowolska
Marta Jucewicz
Agnieszka Szulc
GWO
Zestaw ćwiczeń.
Czytam i piszę - część 1-4.
Matematyka - część 1-2.
GWO
2Język angielski
Tiger & Friends 3. Podręcznik
Carol Read
Mark Ormerod
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń.
Tiger & Friends 3.
Carol Read
Mark Ormerod
Magdalena Kondro
3Religia. Klasa 3
Poznaję Jezusa. Podręcznik
ks. dr K. Mielnicki
E. Kondrak
Jedność
Zeszyt ćwiczeń. Poznaję Jezusaks. dr K. Mielnicki
E. Kondrak
Jedność

Klasa IV

 

Lp.PrzedmiotTytułAutorWydawnictwo
1Język polskiNowe Słowa na start!. Klasa 4.
Podręcznik
Anna Klimowicz
Marlena Derlukiewicz
Nowa Era
Zestaw ćwiczeń.
Nowe Słowa na start! 4
Anna Klimowicz
Joanna Ginter
Krystyna Brząkalik
2MatematykaMatematyka z plusem 4. Klasa 4.
Podręcznik
Małgorzata Dobrowolska
Marta Jucewicz
Marcin Karpiński
Piotr Zarzycki
GWO
Zestaw ćwiczeń.
Matematyka z plusem 4.
Wersja C
Małgorzata Dobrowolska
Stanisław Wojtan
Piotr Zarzycki
3PrzyrodaPoznajemy przyrodę Klasa 4.
Podręcznik
Ewa Gromek
Ewa Kłos
Wawrzyniec Kofta
Ewa Laskowska
Andrzej Melson
WSiP
Zeszyt ćwiczeń. Poznajemy przyrodę 4Praca zbiorowa
4HistoriaWczoraj i dziś. Klasa 4.
Podręcznik (nowa edycja)
Bogumiła Olszewska
Wiesława Surdyk-Fertsch
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era
5MuzykaLekcja muzyki. Klasa 4.
Podręcznik (nowa edycja)
Monika Gromek
Grażyna Kilbach
Nowa Era
6PlastykaDo dzieła! Klasa 4.
Podręcznik
Jadwiga Lukas
Krystyna Onak
Nowa Era
7TechnikaJak to działa? Klasa 4.
Podręcznik (nowa edycja)
Lech Łabecki
Marta Łabecka
Nowa Era
8InformatykaLubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Michał KęskaNowa Era
9Język angielskiEnglish Class - Poziom A 1.
Podręcznik
Sandy Zervas
Catherine Bright
Arek Tkacz
Pearson
Zeszyt ćwiczeń.
English Class - Poziom A 1.
Liz Kilbey
Catherine Bright
10ReligiaOdkrywam życie z Jezusem. Klasa 4. Podręcznikks. Krzysztof Mielnicki
Elżbieta Kondrak
Jedność
Zeszyt ćwiczeń - Odkrywam życie z Jezusem. Jedność

 

Klasa V

 

Lp.PrzedmiotTytułAutorWydawnictwo
1Język polskiNowe Słowa na start! Klasa 5.
Podręcznik
Anna Klimowicz
Marlena Derlukiewicz
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń.
Nowe Słowa na start! 5
Agnieszka Marcinkiewicz
Joanna Ginter
2MatematykaMatematyka z plusem 5. Klasa 5.
Podręcznik
Małgorzata Dobrowolska
Marta Jucewicz
Marcin Karpiński
Piotr Zarzycki
GWO
Zeszyt ćwiczeń.
Matematyka z plusem. Wersja C. Klasa 5
Zofia Bolałek
Małgorzata Dobrowolska
Adam Mysior
Sławomir Wojtan
Piotr Zarzycki
3GeografiaPlaneta Nowa. Klasa 5.
Podręcznik
Feliks Szlajfer
Zbigniew Zaniewicz
Tomasz Rachwał
Roman Malarz
Nowa Era
4BiologiaBiologia. Klasa 5.
Podręcznik
Ewa Jastrzębska
Ewa Kłos
Wawrzyniec Kofta
Ewa Pyłka-Gutowska
WSiP
Zeszyt ćwiczeń. Biologia.
Klasa 5
5HistoriaWczoraj i dziś. Klasa 5.
Podręcznik
Grzegorz Wojciechowski Nowa Era
6MuzykaLekcja muzyki. Klasa 5.
Podręcznik
Monika Gromek
Grażyna Kilbach
Nowa Era
7PlastykaDo dzieła! Klasa 5.
Podręcznik
Jadwiga Lukas
Krystyna Onak
Nowa Era
8InformatykaLubię to! Klasa 5.
Podręcznik
Michał KęskaNowa Era
9TechnikaJak to działa? Klasa 5
Podręcznik
Lech Łabecki
Marta Łabecka
Nowa Era
10Język angielskiEnglish Class - Poziom A 1 +
Podręcznik
Jayne Croxford
Graham Fruen
Arek Tkacz
Pearson
Zeszyt ćwiczeń.
English Class - Poziom A 1 +
Jennifer Heath
Catherine Bright
Anna Rzeźnik
11ReligiaSzczęśliwi, którzy szukają prawdy. Klasa 5.
Podręcznik
ks. Krzysztof Mielnicki
Elżbieta Kondrak
Jedność
Zeszyt ćwiczeń - Szczęśliwi, którzy szukają prawdyks. Krzysztof Mielnicki
Elżbieta Kondrak
Agnieszka Sętorek
Jedność

 

Klasa VI

 

Lp.PrzedmiotTytułAutorWydawnictwo
1Język polskiNowe Słowa na start! Klasa 6.
Podręcznik
Anna Klimowicz
Marlena Derlukiewicz
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń.
Nowe Słowa na start! 6
Agnieszka Marcinkiewicz
Joanna Kuchta
2MatematykaMatematyka z plusem 6.
Podręcznik
Małgorzata Dobrowolska
Marta Jucewicz
Marcin Karpiński
Ewa Pyłka-Gutowska
GWO
Zeszyt ćwiczeń.
Matematyka z plusem. Wersja C. Klasa 6
Praca zbiorowa
3BiologiaBiologia. Klasa 6.
Podręcznik
Ewa Jastrzębska
Ewa Kłos
Wawrzyniec Kofta
Ewa Pyłka-Gutowska
WSiP
4HistoriaWczoraj i dziś. Klasa 6.
Podręcznik
Bogumiła Olszewska
Grzegorz Wojciechowski
Wiesława Surdyk-Fertsch
Nowa Era
5MuzykaLekcja muzyki. Klasy 6.
Podręcznik
Monika Gromek
Grażyna Kilbach
Nowa Era
6Plastyka Do dzieła! Klasa 6.
Podręcznik
Jadwiga Lukas
Krystyna Onak
Nowa Era
7TechnikaJak to działa? Klasa 6.
Podręcznik
Lech Łabecki
Marta Łabecka
Nowa Era
8Język angielskiEnglish Class - Poziom A 2
Podręcznik
Sandy Zervas
Catherine Bright
Arek Tkacz
Pearson
Zeszyt ćwiczeń.
English Class - Poziom A 2
Jennifer Heath
Catherine Bright
Anna Rzeźnik
9Geografia Planeta Nowa. Klasa 6.
Podręcznik.
Tomasz Rachwał
Roman Malarz
Dawid Szczypiński
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6
Planeta Nowa
Kamila Skomoroko
10ReligiaSzczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Klasa 6.
Podręcznik
ks. Krzysztof Mielnicki
Elżbieta Kondrak
Jedność
Zeszyt ćwiczeń - Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno ks. Krzysztof Mielnicki
Elżbieta Kondrak
Jedność

 

Klasa VII

 

Lp.PrzedmiotTytułAutorWydawnictwo
1Język polskiNowe Słowa na start! Klasa 7. Podręcznik Joanna Kościerzyńska
Małgorzata Chmiel
Maciej Szulc
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Nowa Era
2MatematykaMatematyka z plusem 7. Klasa 7. PodręcznikZofia Bolałek
Małgorzata Dobrowolska
Marta Jucewicz
Marcin Karpiński
Jacek Lech
Adam Mysior
Krystyna Zarzycka
GWO
3HistoriaWczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik (nowa edycja)Jarosław Kłaczkow
Anna Łaszkiewicz
Stanisław Roszak
Nowa Era
4Biologia Biologia. Klasa 7. Podręcznik Ewa Jastrzębska
Ewa Kłos
Wawrzyniec Kofta
Ewa Pyłka-Gutowska
WSiP
5GeografiaPlaneta Nowa. Geografia. Klasa 7. PodręcznikRoman Malarz
Mariusz Szubert
Tomasz Rachwał
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7 Planeta NowaJustyna Knopik
Maria Kucharska
Ryszard Przybył
Kamila Skomoroko
Alina Witek-Nowakowska
6ChemiaŚwiat chemii. Klasa 7. Podręcznik.Anna Warchoł
Andrzej Danel
Dorota Lewandowska
Marcin Karelus
Waldemar Tejchman
WSiP
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7 Świat chemiiDorota Lewandowska
Anna Warchoł
7FizykaŚwiat fizyki 7. Klasa 7. PodręcznikBarbara Sagnowska
Maria Rozenbajgier
Ryszard Rozenbajgier
Danuta Szot-Gawlik
Małgorzata Godlewska
WSiP
8MuzykaLekcja muzyki. Klasa 7. Podręcznik (nowa edycja)Monika Gromek
Grażyna Kilbach
Nowa Era
9PlastykaDo dzieła! Klasa 7. PodręcznikMarta Ipczyńska
Natalia Mrozkowiak
Nowa Era
10InformatykaLubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowejGrażyna KobaNowa Era
11Język angielskiEnglish Class - Poziom B 1. PodręcznikCarolyn Barraclough
Suzanne Gaynor
Arek Tkacz
Pearson
Zeszyt ćwiczeń. English Class - Poziom B 1.Sheila Dignen Anna Rzeźnik
12Język niemieckiMaximal 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej A 1.Giorgio Motta
Elżbieta Krulak -Kempisty
Claudia Brass
Dagmar Glück
LektorKlett (Klett Polska)
Maximal 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej A 1.Julia Katharina Weber
Lidija Šober
Claudia Brass
LektorKlett (Klett Polska)
13ReligiaSzczęśliwi, którzy czynią dobro Klasa 7. Podręcznik ks. K. Mielnicki
El. Kondrak
Jedność
Zeszyt ćwiczeń - Szczęśliwi, którzy czynią dobro Jedność

 

Klasa VIII

 

Lp.PrzedmiotTytułAutor Wydawnictwo
1Język polskiNowe Słowa na start! Klasa 8. PodręcznikJoanna Kościerzyńska
Małgorzata Chmiel
Maciej Szulc
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Nowa Era
2MatematykaMatematyka z plusem 8. Klasa 8. PodręcznikPraca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty DobrowolskiejGWO
3HistoriaWczoraj i dziś. Klasa 8. PodręcznikRobert Śniegocki
Agnieszka Zielińska
Nowa Era
4BiologiaBiologia. Klasa 8. Podręcznik Ewa Jastrzębska
Ewa Kłos
Ewa Pyłka-Gutowska
Wawrzyniec Kofta
WSiP
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8 BiologiaEwa Jastrzębska
Ewa Kłos
Ewa Pyłka-Gutowska
Wawrzyniec Kofta
WSiP
5GeografiaPlaneta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Tomasz Rachwał
Dawid Szczypiński
Nowa Era
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8 Planeta NowaRyszard Przybył
6ChemiaŚwiat chemii. Klasa 8. PodręcznikAnna Warchoł
Andrzej Danel
Dorota Lewandowska
Marcin Karelus
WSiP
7FizykaŚwiat fizyki 8. Klasa 8. Podręcznik.Barbara Sagnowska
Maria Rozenbajgier
Ryszard Rozenbajgier
Danuta Szot-Gawlik
Małgorzata Godlewska
WSiP
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8 Świat fizykiMaria Rozenbajgier
Ryszard Rozenbajgier
WSiP
8Wiedza o społeczeństwieWiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8Piotr Krzesicki
Piotr Kur
Małgorzata Poręba
WSiP
9Edukacja dla bezpieczeństwaEdukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Klasa 8Bogusława Breitkopf
Dariusz Czyżow
WSiP
10InformatykaLubię to! Podręcznik. Klasa 8 Grażyna KobaNowa Era
11Język angielskiRepetytorium dla szkoły podstawowej. Wydanie jednotomowa - POZIOM A2+/B1 (PODRĘCZNIK WIELOLETNI)Arek Tkacz
Angela Bandis
Anita Lewicka
Richard Cowen
Renata Ranus
Pearson
Repetytorium dla szkoły podstawowej. Wydanie jednotomowa - POZIOM A2+/B1 Zeszyt ćwiczeńAnita Lewicka
Arek Tkacz
Anna Rzeźnik
12Język niemieckiKompass Team 2. Podręcznik z dwiema płytami CD-Audio. Klasa 7-8Elżbieta Reymont
Agnieszka Sibiga
Małgorzata Jezierska-Wiejak
PWN
13ReligiaSzczęśliwi, którzy zdobywają świętość. Klasa 8. Podręcznik ks. Krzysztof Mielnicki
Elżbieta Kondrak
Jedność
Zeszyt ćwiczeń - Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość.