Klasy ogólnodostępne

Informujemy, że rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024 będzie trwała od 1 do 9 marca 2023 r.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w godz. 8:00-15:00

  • 1-2 marca – w pokoju 111 (wejście po schodach od strony ul. Blachnickiego),
  • 3-9 marca – w sekretariacie szkoły (wejście dołem)

Wnioski, zgłoszenia i oświadczenia:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy (1-8) ogólnodostępnej (z obwodu szkoły) (załącznik 3)
  • Wniosek o przyjęcie do klasy (1-8) ogólnodostępnej (spoza obwodu szkoły) (załącznik 4)
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata (załącznik 5)
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy (1-8) (załącznik 6)

Przypominamy, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji spełnianego obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły