Odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 3 lipca 2024 roku (środa) w godz. 10:00-14:00 w sekretariacie szkoły.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 3 lipca 2024 r.

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.