Kontakt

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Jana Pawła II
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16
07-410 Ostrołęka

NIP: 7582069736
REGON: 550028478

Kontakt

tel: (029) 760 25 89, (029) 760 36 90
faks: (029) 760 25 89

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600
sekretariat@sp10.ostroleka.edu.pl

Numery wewnętrzne

Nazwa komórki organizacyjnej, osoby, działu, itp.#
portiernia31
sekretariat32
dyrektor33
z-ca dyrektora34
kierownik gospodarczy36
pokój nauczycielski37
faks38
radiowęzeł39
biblioteka40
portiernia41
pokój WF42
kierownik kuchni43
pedagog45
pielęgniarka46
świetlica47