Jak uzyskać dostęp do Dziennika na telefonie?

W systemie UONET+ rodzice/uczniowie mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących ich dziecka/ ich samych (m. in.: ocen, frekwencji, uwag, planu lekcji, terminów sprawdzianów, zadań domowych) z urządzenia mobilnego, po zainstalowaniu aplikacji Dzienniczek VULCAN. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji, konieczne jest zarejestrowanie urządzenia mobilnego w systemie UONET+. Rejestrację przeprowadza się po zalogowaniu się użytkownika do systemu UONET+ na komputerze.