Jak po raz pierwszy zalogować się do Dziennika?

Aby użytkownik mógł zalogować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane użytkowników wprowadza do systemu:

  • administrator systemu – w przypadku pracowników szkoły,
  • sekretarz szkoły lub wychowawca oddziału – w przypadku uczniów i ich rodziców.

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest adres strony startowej witryny systemu (https://uonetplus.vulcan.net.pl/ostroleka).

Obejrzyj film lub przeczytaj poradę w Bazie wiedzy.