Terminy postępowania rekrutacyjnego 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Lp.Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.01.03.2024 od godz. 800
11.03.2024 do godz. 1500
06.05.2024 od godz. 800
10.05.2024 do godz. 1500
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.12.03.2024 - 22.03.202413.05.2024 - 17.05.2024
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.27.03.2024 - godz. 150020.05.2024 - godz. 1500
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.do 05.04.2024 do godz. 1500do 24.05.2024 do godz. 1500
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.08.04.2024 - godz. 150029.05.2024 - do godz. 1500