Uczniowie gotowi na bezpieczne wakacje

Wakacje to czas radości i odpoczynku, ale także okres, podczas którego szczególnie ważna jest świadomość bezpieczeństwa. W tym duchu Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, pod przewodnictwem Anny Kowalczyk, Magdaleny Zalewskiej oraz wicedyrektor szkoły, Hanny Kolbus, podjęła inicjatywę edukacyjną, mającą na celu propagowanie zasad bezpiecznego spędzania wakacji.

Akcja, która odbyła się przy współpracy z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Nadleśnictwa Ostrołęka oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, miała na celu zwrócenie uwagi uczniów na kluczowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku. W ramach akcji przeprowadzono warsztaty, spotkania i konkurs mające na celu edukację uczniów.

Jednym z głównych wydarzeń było zorganizowanie konkursu informatycznego „Bezpieczne Wakacje”, który skupił uwagę uczniów klas 1-8 na temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów i aktywności. Organizatorami konkursu byli: Anna Kowalczyk, Magdalena Zalewska, Joanna Karwel, Jolanta Karpińska oraz Marek Żebrowski.
Oto lista laureatów konkursu:

I miejsce:

  1. Alicja Rak (klasa 8B),
  2. Iga Dobkowska (klasa 8B),
  3. Mikołaj Dobkowski (klasa 3E).

II miejsce:

  1. Amelia Piaskiewicz (klasa 5A),
  2. Wiktoria Mierzejewska (klasa 2F).

III miejsce:

  1. Szymon Samuel (klasa 5B),
  2. Nina Trykoszko (klasa 4A).

– Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Ich zaangażowanie i wiedza na temat bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku są godne najwyższego uznania. Wszyscy uczestnicy konkursu pokazali wysoki poziom wiedzy i zaangażowania, co jest niezmiernie ważne w kontekście propagowania zdrowych i bezpiecznych zachowań – mówi koordynatorka akcji: Anna Kowalczyk

Akcja „Bezpieczne Wakacje” nie tylko uświadomiła uczniów na temat potencjalnych zagrożeń, ale także zintegrowała społeczność szkolną wokół wspólnego celu dbałości o bezpieczeństwo. Dzięki zaangażowaniu wszystkich współorganizatorów oraz wsparciu lokalnych instytucji akcja miała znaczący wpływ na świadomość młodych ludzi.

Kontynuacja takich inicjatyw jest niezwykle ważna dla naszej społeczności, aby każde dziecko mogło cieszyć się wakacjami w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Oby kolejne edycje przynosiły równie pozytywne efekty!

https://www.eostroleka.pl/uczniowie-dziesiatki-gotowi-na-bezpieczne-wakacje-zdjecia,art111400.html