Wnioski, zgłoszenia

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I ogólnodostępnej (z obwodu szkoły) (załącznik 3)
  • Zgłoszenia dziecka do klasy I integracyjnej (z obwodu szkoły) (załącznik 3a)
  • Wniosek o przyjęcie do klasy I ogólnodostępnej (spoza obwodu szkoły) (załącznik 4)
  • Wniosek o przyjęcie do klasy I integracyjnej (spoza obwodu szkoły) (załącznik 4a)
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata (załącznik 5)
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik 6)
  • Wniosek o przyjęcie dziecka z zagranicy (załącznik 7)