Wychowawcy klas

KlasaWychowawca
1aLewandowska Anna , Pędzich Agata
1bCzuba Katarzyna
1cLelujka Sabina
1dNałęcz-Wiśniewska Małgorzata
1ePerkowska Liliana
1gSendrowska Monika
2aKaczyńska Agnieszka
2bDamięcka Katarzyna
2cDobkowska Marta
2dDobkowska Agnieszka
2eSkiba Paula
2fStepnowska Aldona
2gTołwińska Małgorzata
3aOrłowska Joanna , Żebrowska Małgorzata
3bNadwodna-Piersa Dorota
3cParda Lidia
3dJurczak Katarzyna
3ePychotka Magdalena
3fWiska Beata
3gZarzycka Anna
4aLewandowska Anna , Musiał Izabela , Pędzich Agata
4bCzuba Katarzyna , Denkiewicz Ewelina
4cPerkowska Liliana , Przychodzeń Marta
4dLelujka Sabina , Prus Magdalena
4eDomańska Marzena , Nałęcz-Wiśniewska Małgorzata
4fBorkowski Jakub , Rycak Agnieszka
4gMakowska Joanna , Sendrowska Monika
5aKubicka Małgorzata
5bPaurowicz Łukasz
5cMysiewicz Anna
5dBalińska Renata
5eRudzik Barbara
5fDaniłowicz Grażyna
5gMrozek-Cylwik Izabela
6aPrzytuła Bogumiła
6cDomian Katarzyna
6dKlemendorf Barbara
6eMierzejewska Dorota
6fPabich Bożena
6gDąbrowska Agata
7aCzujak Anna
7bKotowicz Aleksandra
7cMilewska Małgorzata
7dKochanowicz Daria
7eGuz Justyna
7fKuźmińska Renata
7gKarwel Joanna
8aNowak Renata
8bPrusaczyk Barbara
8cZalewski Dominik
8dZagroba Urszula