Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że od 1 marca do 9 marca 2021 roku trwają zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie w dniach od 1 do 3 marca w pomieszczeniu przylegającym do wejścia głównego w godz. 8:00-15:00 (proszę kierować się do wejścia głównego szkoły od ul. Ks. Franciszka Blachnickiego schodami do góry). Natomiast od 4 marca wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły (pokój 112) w godz. 8:00-15:00.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły: www.sp10.ostroleka.edu.pl w zakładce Rekrutacja.

Przypominamy, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji spełnianego obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły