Program Profilaktyki Czerniaka

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka edycja 2020/2021. Dzięki temu programowi, każdy uczeń klasy VII i VIII powinien znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyć umiejętności przeprowadzenia samobadania skóry, czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakterze nowotworowym ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej tej tematyce www.akademiaczerniaka.org