List oraz życzenia od Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,

rozpoczynający się rok szkolny jest wyjątkowy ze względu na przypadającą w nim 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja ta stworzyła pierwszy w Europie jednolity system oświaty oraz zreformowała programy i metody nauczania. Postępowe idee pedagogiczne i śmiała wizja reformatorów zdecydowanie wykraczały poza utarte dotąd praktyki. Sprzyjały wykształceniu świadomego obywatela Rzeczypospolitej, a zarazem jednostki godnej miana człowieka oświeconego.

Dziś Ministerstwo Edukacji i Nauki – spadkobierca tradycji zapoczątkowanych przez KEN – również dba o podtrzymywanie tożsamości narodowej, a jednocześnie o odpowiedzialne wprowadzanie dzieci i młodzieży w nowoczesność. Tworząc szkołę przyszłości , inwestujemy w rozbudowę infrastruktury, dostosowujemy podstawę programową do wyzwań współczesnego rynku pracy, podnosimy prestiż szkolnictwa branżowego, a przede wszystkim – kontynuujemy największą w historii inwestycję w cyfryzację polskiej szkoły.

Drodzy Uczniowie, od września w placówkach ponadpodstawowych rozpoczniecie naukę przedmiotu biznes i zarządzanie. Postawiliśmy na umiejętności praktyczne, pracę w grupach, analizę doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz na rozwijanie zdolności liderskich po to, by ułatwić Wam zrozumienie mechanizmów współczesnego świata. Jestem przekonany, że narzędzi niezbędnych do krytycznego odbioru rzeczywistości, a szczególnie do poznawania dziejów najnowszych, dostarczy Wam także wiedza zdobyta na lekcjach, wprowadzonego w ubiegłym roku, przedmiotu historia i teraźniejszość.

Dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości” każda szkoła podstawowa w Polsce wkracza w kolejny rok wyposażona w nowoczesny sprzęt edukacyjny: drukarki 3D, mikrokontrolery do nauki programowania, sprzęt audio-wideo i wiele innyc h, dodatkowych np.: okulary VR, roboty czy nowoczesne mikroskopy, teleskopy. Dzięki nim możecie rozwijać swoje talenty, w nowoczesny sposób prezentować zdobytą wiedzę i rozwijać umiejętności techniczne czy cyfrowe. Pozwolą Wam też doskonalić niezbędne na rynku pracy kompetencje przyszłości, takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja oraz współpraca. Program „Laboratoria Przyszłości” rozszerzamy dla szkół ponadpodstawowych. Już wkrótce zapewnimy Wam bezpłatny dostęp do zaawansowanego oprogramowania naukowo- technicznego i komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Jeszcze w tym miesiącu każdy czwartoklasista z publicznej oraz niepublicznej szkoły podstawowej otrzyma przenośny komputer, by podnosić swoje kompetencje cyfrowe.

Ci z Was, którzy zdecydowali się na ścieżkę zawodową również mogą liczyć na nasze wsparcie. W całej Polsce otwieramy Branżowe Centra Umiejętności – 120 innowacyjnych ośrodków łączących działalność szkół, uczelni i przedsiębiorstw. Będą kształcić specjalistów na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Sprawią, że łatwiej odnajdziecie się na rynku pracy, a Wasze szanse na dobrze płatne i stabilne zatrudnienie znacznie wzrosną. Takiej przyszłości zawodowej po ukończeniu szkoły Wam życzę.

Jest dla mnie niezwykle ważne, byście wchodzili w przyszłość wyposażeni w wiedzę, ale przede wszystkim otwarci na potrzeby drugiego człowieka, gotowi nieść pomoc sobie i innym w sytuacjach zagrożenia oraz świadomi najistotniejszych dla naszej Ojczyzny wartości. Dlatego zmieniliśmy podejście do nauki historii współczesnej, bezpieczeństwa czy przedsiębiorczości i uruchomiliśmy szereg programów umożliwiających budowanie poczucia dumy z dziejów, kultury i osiągnięć Polski.

Mam świadomość, jak ostatnie lata wpłynęły na kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży. Dlatego szczególnie zależy mi na ułatwieniu Wam dostęp u do specjalistów w szkołach. Liczba psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów czy pedagogów specjalnych w ubiegłym roku szkolnym wzrosła o 100 procent, w tym roku nadal będzie systematycznie rosła po to, aby każdy z Was, kto doświadcza trudności, mógł skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zachęcam Was serdecznie do udziału w dodatkowych zajęciach sportowych w ramach Sport Klubów (których powstało ponad 30 tysięcy), aktywnego spędzania czasu i kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. W tym roku będziemy realizować program profilaktyki zdrowia „WF z AWF” pod nazwą „Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”, nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich, którzy chcą poprawić swoją kondycję fizyczną.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy , zawód, którego podstawy stworzyła Komisja Edukacji Narodowej, nadal pozostaje szczególną misją społeczną. To od jej wzorowego wypełniania tak często zależą losy uczniów, a zwłaszcza ich dojrzałe, świadome oraz pełne wrażliwości obywatelskie postawy. Z całego serca dziękuję Państwu za to, że współczesny nauczyciel wciąż uosabia ideały wskazane przez Komisję dwa i pół wieku temu. Doceniam codzienny trud, dlatego też wysokość nauczycielskich wynagrodzeń systematycznie rośnie. W 2024 roku nastąpi największy w historii wzrost subwencji oświatowej, co przełoży się na znaczące podwyżki dla nauczycieli. Miło mi poinformować, że doniosła rocznica, jaką niewątpliwie jest 250-lecie powołania KEN, jest okazją do uhonorowania każdego z Państwa okolicznościową nagrodą pieniężną.
Słowa uznania kieruję także do kuratorów oświaty. Szanowni Państwo, zaangażowanie w prace obejmujące m.in. realizowanie polityki oświatowej, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad placówkami oświatowymi, a nadto dbałość o najlepsze standardy edukacji zasługują na wyrazy szacunku. Dzięki tej niezwykle odpowiedzialnej służbie polska szkoła może się poszczycić wysoką jakością nauczania i śmiało wychodzić naprzeciw innowacjom pedagogicznym, metodycznym czy organizacyjnym.

Wszystkim Państwu życzę dalszego wszechstronnego rozwoju, wielu inspiracji w pracy, jak również wszelkiej pomyślności. Uczniom życzę, by nadchodzące miesiące przyniosły satysfakcję ze szkolnych sukcesów, pogłębienie koleżeńskich relacji i stały się zachętą do podejmowania nowych edukacyjnych wyzwań. Drogie Dzieci, Droga Młodzieży, jestem pewien, że Wasz potencjał, którego wzmacnianie jest dla mnie priorytetem, będzie przepustką do realizacji osobistych, naukowych oraz zawodowych marzeń.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki