Inauguracja roku szkolnego

„Niech nasza droga będzie wspólna (…)
Nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

św. Jan Paweł II

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele, Kochani Uczniowie!

Stoimy u progu nowego roku szkolnego 2020/2021. Będzie on z pewnością inny niż dotychczasowe. Proces nauczania- uczenia odbywać się będzie w rzeczywistości, którą charakteryzuje wiele ograniczeń i nowych form dostosowań. Wszystkim nam towarzyszą różne emocje, obawy i odczucia. Jedni z nas cieszą się z możliwości powrotu do murów szkolnych, w których spotykaliśmy się, współpracowaliśmy, uczyliśmy się. Inni czują niepewność przed nieznanym, obawę nie tylko przed nowymi wyzwaniami edukacyjnymi, ale także przed koniecznością zachowywania zasad i procedur związanych z pandemią. Mam jednak nadzieję, że wspólnymi siłami, działając według wyznaczonych zasad, przy ogólnej wyrozumiałości i odpowiedzialności, uda nam się przejść przez ten czas „bezboleśnie”.

Szczególnie ciepłe słowa powitania kieruję do tegorocznych Pierwszoklasistów i ich Rodziców. Rozpoczynający się rok szkolny będzie dla Was dużym wyzwaniem. Jednak zapewniam, że dyrekcja i wychowawcy dołożą wszelkich starań, aby Uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie i radośnie. Życzę Wam, Kochane Pierwszaki, abyście każdego dnia odbywali niezwykłą podróż w zdobywaniu wiadomości i umiejętności. Abyście poznali tu nowych przyjaciół i miło spędzali czas nauki i zabawy w gronie rówieśników. Niech każdy szkolny dzień obfituje w fascynujące przygody, odkrycia i przeżycia. Jestem przekonany, że Wychowawczyni okaże się „ Najwspanialszą Panią Na Świecie”.

Drodzy Uczniowie klas starszych, wierzę, że nauczeni doświadczeniem II semestru poprzedniego roku szkolnego i nauki na odległość, z radością powrócicie do szkolnych ławek i spotkań z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Starajcie się każdą lekcję wykorzystać jak najefektywniej, aby osiągać coraz to nowe sukcesy w nauce i zachowaniu; a współdziałanie w grupie rówieśników niech Wam dostarcza mnóstwa radości i zadowolenia.

Pragnę przypomnieć w tym miejscu niezwykle aktualne słowa Patrona naszej szkoły- św. Jana Pawła II: „Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje.” Zachęcam Was, abyście czerpali z wielkiego dziedzictwa intelektualnego i duchowego naszego Patrona. Papieża, który całym swoim życiem świadczył o tym, że człowiek pomimo wszelkich przeciwności nie powinien się poddawać i wiele od siebie wymagać. Począwszy od dzieciństwa naznaczonego żałobą po matce i bracie, poprzez okres II wojny światowej, podczas której zmarł ojciec, przez 27 – letni pontyfikat, aż po czas ciężkiej choroby u kresu życia, Jan Paweł II stanowi wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i drugiego człowieka.

Życzę wszystkim Uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz spełnienia ich planów i marzeń.

Rodzicom, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II życzę dużo zdrowia, wytrwałości i satysfakcji w realizacji tego pięknego i wymagającego dzieła, jakim jest wychowanie młodego pokolenia.

Obyśmy na koniec roku szkolnego 2020/2021 mogli powiedzieć: „To był trudny, ale dobry rok.”.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Florczak
Dyrektor Szkoły