Uczniowie wiedzą więcej o zagrożeniach

W piątek 25 listopada 2022 roku uczniowie klas 6b, 6g, 7c, 5a, 5c, 4e, 6a, 5d, 7a, 5e uczestniczyli w spotkaniu z panem st. asp. Krzysztofem Kolatorem Asystentem Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Ideą przewodnią prelekcji było przybliżenie młodzieży informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny oraz omówienie procedur jakie obowiązują w przypadku niewłaściwych zachowań uczniów.

Na spotkaniu rozmawiano także o najczęściej popełnianych przez młodych ludzi przestępstwach z kodeksu karnego takich jak: kradzieże, rozboje czy cyberprzemoc – opierając się na przykładach z życia.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym mogą świadczyć pytania kierowane do pana policjanta.

Mamy nadzieję, że tego typu działania zwiększą świadomość młodzieży na temat konsekwencji wynikających z określonych działań oraz posłużą lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.
Spotkania z przedstawicielami policji weszły na stałe do kalendarza działań profilaktycznych realizowanych w naszej szkole.

Organizatorzy:
Zespół do spraw integracji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Beata Drabot
Joanna Kacprzak

https://www.facebook.com/170556579762476/posts/2423453534472758/

https://www.eostroleka.pl/uczniowie-sp-10-wiedza-wiecej-o-zagrozeniach-zdjecia,art100045.html