Wpłaty za obiady na czerwiec WYŁĄCZNIE PRZELEWEM w terminie do 20.05.2024 r.

Informujemy, że wpłat za obiady na miesiąc czerwiec 2024 r. należy dokonywać TYLKO PRZELEWEM na konto bankowe do 20.05.2024 r. Wszelkie wpłaty dokonane po terminie zostaną odesłane na konto, z którego wpłynął przelew.

SZKOŁA NIE PRZYJMUJE JUŻ WPŁAT GOTÓWKOWYCH.

Prosimy o dokonywanie jednego przelewu tylko na jednego ucznia (osobę).

W TYTULE przelewu należy wpisać DOKŁADNIE w tej kolejności, BEZ kropek, ukośników itp. znaków:

 • Nazwisko (jeżeli występują 2, to wpisać po myślniku bez spacji),
 • Imię (tylko jedno),
 • Klasa (np. 4b (tylko arabskie znaki) | uczniowie z 3lo zamiast klasy wpisują 3lo | Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wpisują pracownik),
 • Rodzaj posiłku (zupa, pełen, drugie) – jedno słowo,
 • Miesiąc (słownie),
 • Bez dni (np. 5,12,19, jeżeli cały miesiąc, to zostawić puste. Są to dni o których wiemy, że dziecko (osoba) nie będzie korzystać z wyżywienia (np. przedłużająca się choroba, wycieczka itp.))

Przykłady tytułów przelewów:

 • Kowalski Jan 4b pełen styczeń
 • Kowalska Janina pracownik drugie luty (6,7,12)
 • Dąbrowska Martyna 3c zupa marzec

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Numer konta bankowego:
30 1020 3802 0000 1502 0297 6751

Prosimy o wpłacanie RÓWNEJ kwoty, pomniejszonej o dni, w których uczeń (osoba) nie będzie korzystał(a) z wyżywienia.

Dni żywieniowe:

 • 3,4,5,6,7,
 • 10,11,12,13,14,
 • 17,18,19,20.

Koszt obiadu dla ucznia:

 • Zupa: 14 dni x 0,50 zł. = 7,00 zł.
 • Drugie: 14 dni x 4,50 zł. = 63,00 zł.
 • Pełen: 14 dni x 5,00 zł. = 70,00 zł.

Koszt obiadu dla pracownika:

 • Zupa: 14 dni x 1,00 zł. = 14,00 zł.
 • Drugie: 14 dni x 7,00 zł. = 98,00 zł.
 • Pełen: 14 dni x 7,50 zł. = 105,00 zł.

Karty obiadowe zostaną dostarczone wychowawcom klas, a następnie wydane uczniom.