Obiady marzec 2024 r. (termin 20.02.2024 r.)

Prosimy o wpłaty na konto bankowe za marzec 2024 r. w terminie do 20.02.2024 r.

WAŻNE!!!
Prosimy o dokonywanie jednego przelewu tylko na jednego ucznia (osobę).

W TYTULE przelewu należy wpisać DOKŁADNIE w tej kolejności, BEZ kropek, ukośników itp. znaków:

 • Nazwisko (jeżeli występują 2, to wpisać po myślniku bez spacji),
 • Imię (tylko jedno),
 • Klasa (np. 4b (tylko arabskie znaki) | uczniowie z 3lo zamiast klasy wpisują 3lo | Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wpisują pracownik),
 • Rodzaj posiłku (zupa, pełen, drugie) – jedno słowo,
 • Miesiąc (słownie),
 • Bez dni (np. 5,12,19, jeżeli cały miesiąc, to zostawić puste. Są to dni o których wiemy, że dziecko (osoba) nie będzie korzystać z wyżywienia (np. przedłużająca się choroba, wycieczka itp.))

Przykłady tytułów przelewów:

 • Kowalski Jan 4b pełen styczeń
 • Kowalska Janina pracownik drugie luty (6,7,12)
 • Dąbrowska Martyna 3c zupa marzec

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Numer konta bankowego:
30 1020 3802 0000 1502 0297 6751

Prosimy o wpłacanie RÓWNEJ kwoty, pomniejszonej o dni, w których uczeń (osoba) nie będzie korzystał z wyżywienia.

Dni żywieniowe:

 • 1,
 • 4,5,6,7,8,
 • 11,12,13,14,15,
 • 18,19,20,21,22,
 • 25,26,27.

(28, 29 – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

Koszt obiadu dla ucznia:

 • Zupa: 19 dni x 0,50 zł. = 9,50 zł.
 • Drugie: 19 dni x 4,50 zł. = 85,50 zł.
 • Pełen: 19 dni x 5,00 zł. = 95,00 zł.

Koszt obiadu dla pracownika:

 • Zupa: 19 dni x 1,00 zł. = 19,00 zł.
 • Drugie: 19 dni x 7,00 zł. = 133,00 zł.
 • Pełen: 19 dni x 7,50 zł. = 142,50 zł.

Karty obiadowe zostaną dostarczone wychowawcom klas, a następnie wydane uczniom.

Uwaga
W przypadku braku możliwości wpłaty przelewem, za obiady będzie można zapłacić również gotówką dn. 29 lutego 2024 r. (czwartek) od 8.00 do 13.00 wchodząc wejściem głównym po schodach od ul. Blachnickiego.