Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki pieniężnej

Odpowiadając na apel Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w dniach od 25.09.2019r.-23.10.2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 imienia św. Jana Pawła II w Ostrołęce została zorganizowana zbiórka pieniężna, w którą zaangażowali się rodzice, uczniowie i nauczyciele.

W ramach przeprowadzonej zbiórki pieniężnej zebrano kwotę – 1.370,60 zł. Darczyńcom, panu dyrektorowi, samorządowi uczniowskiemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zbiórki serdecznie dziękujemy.

Koordynator zbiórki
M. Nurczyk
E. Majewska