Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki pieniężnej

Odpowiadając na apel Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w dniach od 19.09.2023 r. – 10.10.2023 r. na terenie naszej szkoły została zorganizowana zbiórka pieniężna, w którą zaangażowali się rodzice, uczniowie i nauczyciele.

W ramach przeprowadzonej zbiórki pieniężnej zebrano kwotę – 1163 zł .

Darczyńcom, Panu Dyrektorowi, samorządowi uczniowskiemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zbiórki serdecznie dziękujemy.

Koordynatorzy zbiórki
M. Nurczyk
A. Potkaj-Laskowska