Obiady X 2023 r. – wpłaty gotówką

Obiady na październik 2023 r. można wykupić wchodząc wejściem głównym po schodach od ul. Blachnickiego dnia 29.09.2023 r. (piątek) w godz. 8.00 do 14.00

Prosimy o przygotowanie całej i równej kwoty podanej w ogłoszeniu oraz terminowe wpłaty.
Przypominamy, że obiady szkolne wykupić można wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły w wyznaczonym terminie.

Dni żywieniowe w październiku:

 • 2,3,4,5,6,
 • 9,10,11,12,13,
 • 16,18,19,20,
 • 23,24,25,26,27,
 • 30,31.

17 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, został już odjęty od wszystkich dni żywieniowych w tym miesiącu.

Koszt obiadu dla ucznia:

 • Zupa: 21 dni x 0,50 zł. = 10,50 zł.
 • Drugie: 21 dni x 4,50 zł. = 94,50 zł.
 • Pełen: 21 dni x 5,00 zł. = 105,00 zł.

Koszt obiadu dla pracownika:

 • Zupa: 21 dni x 1,00 zł. = 21,00 zł.
 • Drugie: 21 dni x 7,00 zł. = 147,00 zł.
 • Pełen: 21 dni x 7,50 zł. = 157,50 zł.