Author Archive: pk

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa – Podsumowanie

21 marca, na który przypada Światowy Dzień Zespołu Downa, uczniowie klasy IV A wraz z wychowawczynią p. Anną Czujak z zapałem przystąpili do akcji skarpetkowej. Data nie jest przypadkiem – jej amerykański zapis (3/21) symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi przyczynę tego syndromu. Chromosomy swoim kształtem przypominają skarpetki, dlatego stały się…
Czytaj więcej

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Szereg inicjatyw podejmowanych w tym dniu ma na celu promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, do szacunku i akceptacji. Mamy nadzieję, że społeczność…
Czytaj więcej

XVI Dni Integracji

W tym roku zapraszamy do udziału w innej formie i w innym czasie niż dotychczas. Od połowy marca do końca kwietnia będziemy realizować zadania związane z tematem XVI Dni Integracji RAZEM … NA ODLEGLOŚĆ. 1. LEKCJE Z WYCHOWAWCĄ – pogadanki, dyskusje, filmy dotyczące: potrzeb osób z autyzmem; znajdowania sposobów porozumienia, akceptacji i tolerancji z jednoczesnym…
Czytaj więcej

Klasy integracyjne

CZYM JEST KLASA INTEGRACYJNA? Klasa integracyjna to możliwość WSPÓLNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej. DZIECI NIEPENOSPRAWNE kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do osób tych…
Czytaj więcej

Rekolekcje Wielkopostne

„Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!” Psalm 51,14 Zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy – skorzystaj z Rekolekcji Wielkopostnych! Program rekolekcji: Rekolekcje będą również transmitowane na stronie internetowej parafii: https://www.youtube.com/watch?v=M7V0PbOVKX0

Organizacja próbnych egzaminów ósmoklasisty (17, 18, 19 marca)

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły. Zasady wejścia do szkoły: Szczegółowe informacje o salach lekcyjnych przekażą uczniom wychowawcy klas. godz. 8:30 – wejściem głównym do szkoły od ulicy Blachnickiego wchodzą uczniowie piszący egzamin w sali 101, 202, 5, 29 godz. 8:30 – wejściem od boiska wchodzą uczniowie piszący egzamin w sali 203,…
Czytaj więcej