Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 13, 14 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory, w wyniku których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023.

W głosowaniu uczestniczyli uczniowie klas V-VII.

Wybrano następujący skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Antoni Rudnicki – klasa VII a – przewodniczący
  • Maja Kowalewska – klasa VII d – wiceprzewodnicząca
  • Julia Krystyna Stachurska – klasa VII i – wiceprzewodnicząca

Ponadto w skład Samorządu Uczniowskiego, weszły:

  • Maja Grzymała – klasa VII h,
  • Natalia Żelazna – klasa VII c

Gratulujemy !

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Anna Zarzycka