Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki pieniężnej

Odpowiadając na apel Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w dniach 29-30.09.2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. Jana Pawła II w Ostrołęce została zorganizowana zbiórka pieniężna, w którą zaangażowali się rodzice, uczniowie i nauczyciele. W ramach przeprowadzonej zbiórki pieniężnej zebrano kwotę – 1.598 zł. Darczyńcom, panu dyrektorowi, samorządowi uczniowskiemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zbiórki serdecznie dziękujemy.

Koordynator zbiórki
M. Nurczyk