Samorządowa Gala Uczniowska

Drodzy Uczniowie, Rodzice Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Samorządowa Gala Uczniowska jest corocznym świętem najzdolniejszych uczniów z ostrołęckich szkół, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów oraz okazją, aby podziękować za rzetelność, wytrwałość, osiągnięcia oraz podejmowanie nowych wyzwań.

W tym roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi byliśmy zmuszeni przełożyć planowaną w czerwcu br. XIII Samorządową Galę Uczniowską podsumowującą rok szkolny 2019/2020. Nie możemy się spotkać osobiście, czego bardzo żałuję. Dlatego też składam na Państwa ręce list gratulacyjny z podziękowaniem za sumienną pracę oraz chęć zdobywania wiedzy i umiejętności w tym wyjątkowym dla całej edukacji roku szkolnym.

Drodzy Rodzice

Słowa podziękowania kieruję do Rodziców, którzy z zaangażowaniem wspierali działania szkół. Dziękuję szczególnie za współpracę, troskę o rozwój i wychowanie młodego pokolenia. To Państwo inspirują swoje dzieci do twórczego patrzenia na świat, wspierają osiąganie wyznaczonych celów. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest dla wszystkich rodziców ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękuję za zrozumienie i wzajemną życzliwość oraz za pomoc w nauce zdalnej. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie w sytuacji, kiedy trzeba łączyć swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej edukacji. Chciałbym Państwu za to bardzo serdecznie podziękować.

Drodzy Uczniowie

Dziękuję Wam za sumienną pracę oraz chęć zdobywania wiedzy i umiejętności. Składam podziękowania szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluję osiągnięć i jednocześnie dziękuję za godne reprezentowanie naszego miasta w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

Szanowni Nauczyciele

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom za trud włożony w nauczanie, opiekę i wychowanie uczniów. Sukcesy uczniów są Państwa zasługą. To Wy przekazujecie swoje pasje, ciekawość świata, wartości i zasady, które kształtują charakter młodego człowieka. Dziękuję za odpowiedzialne podejście do edukacji w warunkach pandemii, za Waszą kreatywność i elastyczne podejście do nowych warunków pracy zdalnej. Życzę, aby nie zabrakło Państwu i w roku szkolnym 2020/2021 zapału do dalszej pracy nad kształtowaniem umysłów i charakterów młodych ludzi.

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI
Łukasz Kulik