Dziecięcy Telefon Zaufania

Drodzy uczniowie!

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie, które jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Pod wskazanym numerem telefonu można kontaktować się z psychologami w celu uzyskania wsparcia oraz podzielenia się swoimi przeżyciami, jak również zastanowienia się ze wspierającą osobą nad rozwiązaniem swoich problemów.

Od 7 grudnia 2020 r. działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy – https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/