Nauka w trybie hybrydowym (mieszanym)

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że decyzją Rządu RP na terenie województwa mazowieckiego od dnia 15 do 28 marca 2021 roku będą obowiązywały obostrzenia dotyczące funkcjonowania szkół.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych będzie się odbywała w trybie hybrydowym (mieszanym).

W związku z powyższym informujemy, że w tym okresie klasy I-III będą się uczyły według poniższego harmonogramu.

15 – 19 marca 2021 roku – nauczanie stacjonarne

I zmiana
I A – sala 222
I G – sala 224
II C – sala 218
III B – sala 223
III E – sala 226

II zmiana
I B – sala 225
I C – sala 108
II E – sala 217
II F – sala 103
III G – sala 211
III A – sala 219

15 – 19 marca 2021 roku – nauczanie zdalne

I zmiana
I F
II D
II G
III D
II B

II zmiana
II A
I E
I D
III C
III F

22 – 26 marca 2021 roku – nauczanie stacjonarne

I zmiana
I F – sala 225
II D – sala 103
II G – sala 211
III D – sala 219
II B – sala 217

II zmiana
II A – sala 222
I E – sala 224
III C – sala 226
III F – sala 223
ID – sala 218

22 – 26 marca 2021 roku – nauczanie zdalne

I zmiana
I A
I G
III B
III E
II C

II zmiana
I B
I C
II E
II F
III G
III A

Zajęcia w klasach I-III odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą pobierać naukę zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Świetlica szkolna sprawuje opiekę tylko nad uczniami, którzy będą uczyć się stacjonarnie.

Stołówka szkolna będzie wydawała obiady tylko dla uczniów, którzy będą uczyć się stacjonarnie. Za okres nauki zdalnej koszt za opłacone obiady zostanie zwrócony rodzicom uczniów.