Author Archive: pk

Klasy integracyjne

CZYM JEST KLASA INTEGRACYJNA? Klasa integracyjna to możliwość WSPÓLNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej. DZIECI NIEPENOSPRAWNE kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do osób tych…
Czytaj więcej

Rekolekcje Wielkopostne

„Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!” Psalm 51,14 Zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy – skorzystaj z Rekolekcji Wielkopostnych! Program rekolekcji: Rekolekcje będą również transmitowane na stronie internetowej parafii: https://www.youtube.com/watch?v=M7V0PbOVKX0

Organizacja próbnych egzaminów ósmoklasisty (17, 18, 19 marca)

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły. Zasady wejścia do szkoły: Szczegółowe informacje o salach lekcyjnych przekażą uczniom wychowawcy klas. godz. 8:30 – wejściem głównym do szkoły od ulicy Blachnickiego wchodzą uczniowie piszący egzamin w sali 101, 202, 5, 29 godz. 8:30 – wejściem od boiska wchodzą uczniowie piszący egzamin w sali 203,…
Czytaj więcej

Nauka w trybie hybrydowym (mieszanym)

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie! Informujemy, że decyzją Rządu RP na terenie województwa mazowieckiego od dnia 15 do 28 marca 2021 roku będą obowiązywały obostrzenia dotyczące funkcjonowania szkół. Nauka w klasach I-III szkół podstawowych będzie się odbywała w trybie hybrydowym (mieszanym). W związku z powyższym informujemy, że w tym okresie klasy I-III będą się uczyły…
Czytaj więcej

Program Profilaktyki Czerniaka

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka edycja 2020/2021. Dzięki temu programowi, każdy uczeń klasy VII i VIII powinien znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyć umiejętności przeprowadzenia samobadania skóry, czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakterze nowotworowym ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej tej tematyce https://www.akademiaczerniaka.pl/

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że od 1 marca do 9 marca 2021 roku trwają zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie w dniach od 1 do 3 marca w pomieszczeniu…
Czytaj więcej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

Ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Terminy te nie dotyczą…
Czytaj więcej