Zwroty za obiady

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć w klasach IV-VIII i przejściem na naukę zdalną, zwracam się z prośbą do Państwa, o podanie danych w celu zwrotu pieniędzy za obiady w październiku za okres 26-30.10.2020 r. uczniom klas IV-VIII.

Dane prosimy przesyłać na szkolnego maila: sekretariat@sp10.ostroleka.edu.pl z dopiskiem „zwrot za obiady w październiku 2020 r.”

Dane do zwrotu:

  • Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego
  • Nr konta Rodzica / Opiekuna prawnego
  • Imię i nazwisko, klasa ucznia, którego dotyczy zwrot za obiady
  • Jaki posiłek spożywa dziecko (pełny obiad, zupa czy samo II danie).

Proszę o podanie wszystkich danych, by móc dokonać zwrotu na konto. W przypadku braku kompletnych danych zwrot nie będzie dokonany.

Proszę o pilną odpowiedź do dnia 29.10.2020 r.

Z poważaniem
Anna Klimkowska
Intendent