Nauczyciel z pozytywnym wynikiem na Covid-19

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1O w Ostrołęce informuje, iż w dniu 29 października 2020 r. (czwartek) otrzymała informację o stwierdzonym u nauczyciela pozytywnym wyniku na COVID-19.

Uczniowie klas, w których prowadził zajęcia nauczyciel z pozytywnym wynikiem, zostali objęci kwarantanną do dnia 2listopada 2020 r.

O zaistniałej sytuacji zostali poinformowani w dzienniku elektronicznym Vulcan Rodzice uczniów klas oraz Urząd Miasta Ostrołęki.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce