Zestaw publikacji z Instytutu Papieża Jana Pawła II

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,

7 czerwca 2020 roku odbędzie się beatyfikacja Stefana kardynała Wyszyńskiego, dlatego pragniemy, w czasie przygotowania do tej uroczystości, przypomnieć postać oraz nauczanie Prymasa Tysiąclecia – Ojca Narodu Polskiego.

Stefan kardynał Wyszyński był wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu, autorytetem moralnym i duchowym współtwórcą przemian społecznych w Polsce. Był inicjatorem Wielkiej Nowenny, dziewięcioletniego programu odnowy moralnej narodu polskiego (od 1957 do 1966 roku), przygotowującej do obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II i uczestniczył w jego obradach.

Stefan kardynał Wyszyński w swoim nauczaniu podkreślał wagę wychowania i edukacji młodego pokolenia do wolności i solidarności. Wspieranie edukacji i wychowania to także misja Instytutu Papieża Jana Pawła II, dlatego przekazujemy Gronu Pedagogicznemu i Społeczności Uczniowskiej zestaw publikacji. Mamy nadzieję, że będą stanowiły pomoc w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu Jana Pawła II
ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW