Zasady wchodzenia do budynku szkoły i korzystania z szatni od dnia 18 stycznia 2021 r.

Głównym wejściem do szkoły od ulicy Blachnickiego wchodzą uczniowie następujących klas:

  • I zmiana – klasa IB, IC, ID, IE, IIE, IIF
  • II zmiana – klasa IF, IG, IIB, IIC, IID

Uczniowie wyżej wymienionych klas zostawiają wierzchnie ubrania i worki z butami w wyznaczonym dla danej klasy boksie.

Wejściem od strony boiska wchodzą uczniowie następujących klas:

  • I zmiana – klasa IIA, IIIA, IIIC, IIIF, IIIG
  • II zmiana – klasa IA, IIG, IIIB, IIID, IIIE

Uczniowie klas IA, IIA, IIIA zostawiają wierzchnie ubrania i worki w salach lekcyjnych:

  • Klasa IA – sala 6
  • Klasa IIA – sala 6A
  • Klasa IIIA – sala 5A

Pozostali uczniowie wchodzący do szkoły od strony boiska zostawiają wierzchnie ubrania i worki w wyznaczonym dla danej klasy boksie.