Organizacja zajęć od 18 stycznia

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że od dnia 18 stycznia (poniedziałek) do 31 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do szkoły.

Zajęcia stacjonarne dla klas I-III będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji w I semestrze oraz rozkładem dzwonków.

Zmiana planu lekcji nastąpi od dnia 1 lutego 2021 roku.

Proszę Państwa o punktualne przyprowadzanie i odbieranie uczniów ze szkoły oraz przestrzeganie zasad wchodzenia do budynku.

Przypominam o konieczności zapewnienia dzieciom przez rodziców indywidualnych osłon nosa i ust (maseczki) do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

Informujemy, że:

  • każda klasa ma przydzielony „boks” w szatni lub salę przystosowaną na szatnię;
  • uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem;
  • rodzice i opiekunowie oczekują na dzieci przed wejściem do szkoły lub w przedsionku wejścia głównego (z zachowaniem dystansu społecznego)
  • świetlica będzie prowadziła zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach 7:30 – 16:30
  • zajęcia rewalidacji, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III będą prowadzone stacjonarnie.
  • obiady tylko dla uczniów klas I-III w stołówce szkolnej od 20 stycznia (środa)

Zajęcia dla klas IV-VIII nadal będą prowadzone w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji w I semestrze.

Dla uczniów klas sportowych nadal będą organizowane zajęcia sportowe w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Działania szkoły w okresie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku określa Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce w okresie epidemii COVID-19 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły od dnia 18 stycznia 2021 rok zostały państwu przesłane na indywidualne konta w dzienniku VULCAN.

Rozkład dzwonków

1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:40 – 10:25
4. 10:30 – 11:15
5. 11:20 – 12:05
6. 12:10 – 12:55
7. 13:00 – 13:45
8. 13:50 – 14:35
9. 14:40 – 15:25