Ubezpieczenie

  • Dodatkowe ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2023/2024 dla dzieci i młodzieży wynosi 55 zł;
  • Suma ubezpieczenia uczniów wynosi 20000 zł;
  • Zakresem ubezpieczenia NNW – przez 24 godziny na dobę – ubezpieczeniem objęte są również zajęcia sportowe w szkole i poza szkołą organizowane przez inne kluby sportowe (oferta ubezpieczenia w załączeniu);
  • Termin wpłat do 30 września 2023 r.
  • Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł.

Przypominamy, że:

  • 1 dziecko – 50 zł,
  • 2 dzieci – 1 płaci 50 zł, a 2-gi 25 zł,
  • 3 dzieci – 1 płaci 50 zł, a 25 zł, 3 dziecko zwolnione;
  • Wpłata na cegiełkę od uczniów klas I wynosi 25 zł;

Wszystkie wpłaty przyjmują wychowawcy klas.

Oferta NNW + OC Agencja Ubezpieczenia ERGO HESTIA 2023/2024