Obiady IX 2024 r.

Informujemy, że opłaty za obiady na miesiąc wrzesień 2024 r. będzie można wnosić tylko przelewem na konto bankowe. Wszelkie informacje o wysokości opłat i ilości dni żywieniowych zostaną podane na stronie internetowej szkoły i w wiadomościach na Vulcanie w terminie ok. 10.08.2024 r.

Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.