II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

W dniu 5 czerwca w Szkole Podstawowej w Małym Płocku odbył się II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Wokalne zmagania odbywały się pod hasłem „Nauka poprzez piosenkę”, bo jak wszystkim nam wiadomo – piosenka jest dobra na wszystko. Celem konkursu było: promowanie idei wielojęzyczności w szkołach; prezentacja utalentowanych artystycznie uczniów, zacieśnienie korelacji pomiędzy nauczycielami muzyki i języków obcych; wspieranie wychowania poprzez działalność artystyczną; doskonalenie kompetencji językowych oraz porozumiewania się w językach obcych.

Poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki.

W kategorii utworów niemieckojęzycznych:

  • I miejsce – Gabriela Rykowska (SP w Rydzewie)
  • II miejsce – Julia Wysocka (SP Nr 10 w Ostrołęce)
  • III miejsce – Dagmara Białobrzewska (SP w Miastkowie)