Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce podjęła dodatkowe działania w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych.

Od poniedziałku do piątku proponujemy korzystanie ze wsparcia psychologa bądź pedagoga po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie, lub poprzez kontakt za pośrednictwem technik zdalnych. Nr telefonu do Poradni 29 760 45 36

W soboty i niedziele w godzinach od 16.00 do 19.00 jest możliwość skorzystania z telefonicznych porad psychologa. Jesteśmy do dyspozycji nauczycieli, rodziców oraz dzieci i młodzieży pod nr telefonu: 519 818 296

W każdy wtorek i czwartek w godzinach 12.00-14.00 porad i konsultacji udziela Dyrektor Poradni.

Pragniemy także poinformować, że nasza Poradnia bierze udział w pilotażowym programie poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/. Poradnia on-line umożliwia zdalny dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców.

Zapraszamy również do lektury artykułów zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku

Wioletta Nowicka-Masztalerz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej