Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Święty uśmiechnięty”

Warunki uczestnictwa

  • Kategoria plastyczna
    Uczestnicy wykonują pracę plastyczną (rysunek, grafika, obraz) przedstawiającą wybranego przez siebie świętego (np. św. Jana Pawła II, św. Stanisława Kostkę, św. Franciszka z Asyżu, św. Dominika Savio, św. Faustynę Kowalską). Wybrany święty może być przedstawiony w określonej sytuacji z życia lub z atrybutem określającym danego świętego.
  • Kategoria literacka
    Uczestnicy wykonują pracę w dowolnej formie literackiej (rozprawka, opowiadanie, list, wywiad, komiks, artykuł prasowy, wiersz) prezentującą wybranego przez siebie świętego (np. św. Jana Pawła II, św. Stanisława Kostkę, św. Franciszka z Asyżu, św. Dominika Savio, św. Faustynę Kowalską).

– Uczniowie wykonują pracę indywidualnie.
– Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę (imię, nazwisko, klasa).
– Prace składamy do nauczycieli religii.
– Prace należy składać do 21 października 2022 r.