XVI Dni Integracji

W tym roku zapraszamy do udziału w innej formie i w innym czasie niż dotychczas.
Od połowy marca do końca kwietnia będziemy realizować zadania związane z tematem XVI Dni Integracji RAZEM … NA ODLEGLOŚĆ.

1. LEKCJE Z WYCHOWAWCĄ – pogadanki, dyskusje, filmy dotyczące:

  • potrzeb osób z autyzmem;
  • znajdowania sposobów porozumienia, akceptacji i tolerancji z jednoczesnym poszanowaniem praw i godności wszystkich;
  • sposoby radzenia sobie z emocjami i izolacją społeczną.

2. ZAŚWIEĆ NA NIEBIESKO
włączymy się w akcję Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i 2 kwietnia ubierzemy się na niebiesko.

3. KONKURS PLASTYCZNY dla klas I-III
temat: „Razem … na odległość”
format: A3 lub A4
technika: dowolna
praca indywidualna
termin: do 16 IV 2021
prace podpisane składamy w sali 222 do p. A. Kaczyńskiej, A. Pędzich, A. Kotowicz

4. KONKURS LITERACKI
temat: „RAZEM … NA ODLEGŁOŚĆ”

klasy IV – V kartka z pamiętnika
klasy VI – VIII wiersz lub wpis na blog

Uczniowie klas IV – V piszą kartkę z pamiętnika o swoich przeżyciach, uczuciach i doświadczeniach związanych z trudnym czasem epidemii.
Uczniowie klas VI – VIII tworzą wiersz lub wpis na blogu internetowym na temat własnych przeżyć, uczuć oraz doświadczeń związanych z czasem izolacji społecznej.

Prace napisane ręcznie i podpisane (imię, nazwisko, klasa) należy składać w szkole (wyznaczone „pudełko konkursowe” w korytarzu szatni szkolnej) do 16 kwietnia 2021 r.
Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są : dyplomy, nagrody oraz wysokie oceny z języka polskiego