Świąteczny kiermasz charytatywny – podsumowanie

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II – wraz z organizatorem Świątecznego kiermaszu charytatywnego Panią Justyną Wiską – pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wsparły akcję dobroczynną. Dziękujemy za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra, za życzliwość i okazane serce Prezydentowi Miasta Ostrołęki Panu Łukaszowi Kulikowi, Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum Panu Jakubowi Frydrychowi, Pani Marcie Dziełak, właścicielom sklepu Samsel i Syn Panu Stanisławowi Samselowi i Panu Mariuszowi Samselowi.

Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami z wielkim zaangażowaniem włączyli się do przygotowania i przeprowadzenia kiermaszu w dniach 19, 20 i 21 grudnia 2022 r. – zwłaszcza Pani Wiesławie Czyżak, Pani Izabeli Musiał wraz z klasą 8a, Pani Magdalenie Pychotce i Pani Małgorzacie Żebrowskiej, a także nauczycielom, rodzicom, pracownikom i uczniom naszej szkoły.

Zebrana kwota 6300 zł zostanie przekazana na leczenie 11-letniej Diany.

Dziękujemy!