Stop przemocy wobec dzieci!

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

Zjawisko przemocy wobec dzieci nadal jest ogromnym problemem. Codziennie dzieci stają się ofiarami przemocy: fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Dzieci wykorzystywane są także do żebractwa, przymusowej pracy czy prostytucji.

Jak donoszą źródła naukowe, skala tych zjawisk w całej Polsce jest niepokojąco wielka, a znęcania się nad członkami rodziny dynamicznie wzrasta. Istotnym elementem jest tu świadomość rodziców, opiekunów czy też świadków przemocy na temat przeciwdziałania i ich umiejętność reagowania. Pamiętajmy, że jako świadkowie jesteśmy również współodpowiedzialni za krzywdzenie najmłodszych.

Z badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Rzecznika Praw Dziecka wynika, że 43% badanego społeczeństwa akceptuje klapsy, a aż jedna czwarta uważa, że bicie nikomu nie zaszkodziło. Wynik obnaża bardzo złe myślenie Polaków o wychowaniu i złej jakości rodzicielstwa.

– Widzisz przemoc wobec dzieci, reaguj! Pamiętajmy o tym nie tylko dziś lecz każdego dnia – podkreśla Mariusz Łuba, przewodniczący MKRPA w Ostrołęce.

Więcej na stronie:
https://www.ostroleka.pl/miasto/miejska_komisja_rozwiazywania_problemow_alkoholowych/aktualnosci_mkrpa