Spotkanie autorskie z pisarką p. Joanną Brodowską

Dnia 21.03.2019 r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie autorskie z pisarką p. Joanną Brodowską. W spotkaniu uczestniczyła klasa I D. Na początku p. Joanna rozmawiała z uczniami na temat zawodu pisarza. Uczniowie wysłuchali przeczytanego przez p. Joannę opowiadania „Żaba Amelia i odpowiedzialność za innych” z książki autorstwa pisarki pt. „Przygody Fryderyki czyli bajki terapeutyczne”. Dzieci pomalowały kolorowanki z postacią żaby, tworząc własnych bohaterów np. baletnice, królewny itd. Następnie ułożyły swoja własną bajkę, w której występowali ci bohaterowie. Pani Joanna przyniosła na spotkanie z klasą I D, wykonaną przez siebie pacynkę Malwinę, podarowała również każdemu uczniowi zakładkę. Dzieci uczestniczyły także w zabawie ruchowej przy akompaniamencie gitary.

Panią Joannę Brodowską gościliśmy w bibliotece szkolnej również dnia 25.10.2018 r.
W tym spotkaniu autorskim z pisarką uczestniczyła klasa I E.

Natomiast dnia 07.12.2018 r. w spotkaniu na temat „Ostrołęka – nasza Ojczyzna” uczestniczyła klasa I C. W czasie tego spotkania z pisarką uczniowie ułożyli własny wiersz.