Status prawny

  • Organ prowadzący – Miasto Ostrołęka
  • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Mazowiecki Kurator Oświaty

Informację przygotował(a): pk

Opublikował(a): pk

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: