Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 17/2021
z dnia 22 czerwca 2021 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
w sprawie zmiany czasu pracy

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020. poz.1320 ze zm.) w związku z wysokimi temperaturami powietrza zarządzam co następuje:

§ 1

1. W okresie od 28 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce czynna będzie w każdy dzień roboczy od godz. 7.00 do godz. 15.00.

§ 2

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi gospodarczemu.

§ 3

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.06.2021 r.

Dyrektor szkoły
Krzysztof Florczak