WF z AWF

Od września 2021r. uczniowie ostrołęckiej Dziesiątki, dzięki zaangażowaniu i aktywności swoich nauczycieli, uczestniczą w zajęciach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Jego głównym celem jest poprawa oraz monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. Obecnie w SP 10 działa 13 SPORT KLUBÓW, w których zajęcia prowadzi osiem nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. W dodatkowych lekcjach wychowania fizycznego uczestniczy 203 uczniów z klas I-III i 18 uczniów klas IV.

WF z AWF – aktywny powrót do szkół