informacja

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

- Terminy rekrutacji do klas pierwszych w 2020 roku
- Zgłoszenie dziecka do klasy integracyjnej z obwodu SP10 na rok 2020/2021 (plik .docx)
- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej spoza obwodu SP10 na rok 2020/2021 (plik .docx)
- Zgłoszenie dziecka do klasy ogólnodostępnej z obwodu SP10 na rok 2020/2021 (plik .docx)
- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu SP10 na rok 2020/2021 (plik .docx)