Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Lp.Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.01.03.2022 od godz. 800
09.03.2022 do godz. 1500
04.05.2022 od godz. 800
09.05.2022 do godz. 1500
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.10.03.2022 - 24.03.202210.05.2022 - 20.05.2022
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.30.03.2022 - godz. 150023.05.2022 - godz. 1500
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.do 04.04.2022 do godz. 1500do 25.05.2022 do godz. 1500
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.06.04.2022 - godz. 150030.05.2022 - do godz. 1500