Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021//2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Lp.Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu01.03.2021 r. - godz. 800
09.03.2021 r. - godz. 1500
04.05.2021 r. - godz. 800
07.05.2021 r. - godz. 1500
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu10.03.2021 r. -
24.03.2021 r.
10.05.2021 r. -
21.05.2021 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu30.03.2021 r. - godz. 150024.05.2021 r. - godz. 1500
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczeniado 02.04.2021 r. - godz. 1500do 26.05.2021 r. - godz. 1500
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu06.04.2021 r. - godz. 150028.05.2021 r. - godz. 1500