informacja

REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.30 do 16.30.
2. W świetlicy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
3. Zawsze wykonujemy polecenia wychowawców.
4. Opiekujemy się młodszymi kolegami.
5. Dbamy o porządek i estetyczny wygląd sali.
6. Używamy słów proszę, dziękuję, przepraszam.
7. W świetlicy nie biegamy, nie krzyczymy, mówimy półgłosem.
8. Szanujemy gry i zabawki – zawsze po sobie sprzątamy.
9. Dzielimy się zabawkami, zgodnie się bawimy.
10. Uczymy się samodzielnej pracy.