informacja

Ogłoszenie

Obiady na październik 2020 r. można wykupić wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego schodami do góry, w dniach:

* wtorek (29.09.2020 r.) od 7:30 do 14:00
* środa (30.09.2020 r.) od 7:30 do 14:00
* lub do wyczerpania limitu

Koszt obiadu na październik 2020 r. wynosi:

* Zupa: 21 dni x 0,50 zł. = 10,50 zł.
* Pełen obiad: 21 dni x 4,00 zł. = 84,00 zł.
* Drugie danie: 21 dni x 3,50 zł. = 73,50 zł.

Prosimy o gotową kwotę pieniędzy.
Przypominamy, że obiady szkolne mogą wykupić wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły.
Wchodzący do budynku Szkoły proszeni są o zachowanie szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Prosimy o terminowe wpłaty.